Ministranti
 Ministrirati dolazi od latinske riječi „ministrare“ što znači služiti. Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Ministrant je sudionik bogoslužja. Njih izabire župna zajednica između mnogo dječaka ili djevojčica, iako ministranti mogu biti i studenti, radnička mladež, pa čak i oni koji su oženjeni ili djevojke koje su udane. Od poslužitelja oltara, kako se naziva ministranta, se očekuje posebna pozornost i sabranost. Ministranti, dakle, mogu biti muški i ženski. Jednog dobrog ministranta trebaju resiti ove osobine: revnost za slavu Božju – da sve što god čini ili radi neka bude na veću slavu Božju; poslušnost i poniznost – da spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu; čistoća duše – poslužitelj oltara mora nastojati da bude svet; strahopočitanje – prema Bogu, svemu što je povezano sa službom Božjom i nadasve prema Isusu u svetohraništu; urednost i točnost – svoju službu treba obavljati savjesno; prijateljstvo – među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti te na kraju marljivost. Dužnosti ministranata su: redovito i točno sudjelovanje u službi Božjoj i na sastancima; doći barem 10-15 minuta (idealnije pola sata prije) kako bi se pripremio za ministriranje – uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće; prije i poslije mise obaviti molitvu; pristupiti što češće svetoj pričesti; čuvati i spremati ministrantsko odijelo, ali i čuvati sve crkvene predmete, stavljati ih na određeno mjesto; ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka – ako je spriječen, neka nađe zamjenu.
Ova župa broji jednu veliku grupu ministranata, čak 50 ministranata što muških, što ženskih. Kako svaka grupa, koje su u redovitom životu Crkve, kao npr. župni zbor, karitativna skupina, skupina mladih i drugi, ima svoga predstavnika ili voditelja, ova grupa ministranata ima svoje voditelje, a to su Matej Perković i Matea Sušić.
Svatko se može priključiti ministrantima, služiti i biti sudionik Crkve. U ministrante su pozvana sva djeca od 4. razreda i svi mladi koji imaju želju, neka se jave u župni ured.