Priprava za sakramente

Sakramenti su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti
KRŠTENJE
Prijava u župnom uredu u uredovno vrijeme:
Krštenje se podjeljuje svake druge i četvrte nedjelje u mjesecu pod svetom misom u 10 sati.
Potrebni dokumenti za prijavu: JMBG (osobni jedinstveni matični broj) ili OIB (osobni identifikacijski broj) djeteta radi upisa u maticu krštenih, kopija izvadka iz matice rođenih, vjenčani list roditelja (na uvid), posvjedočenje (za kumove)
EUHARISTIJA
POTVRDA
POMIRENJE (prije svetih misa)
BOLESNIČKO POMAZANJE
ŽENIDBA
Obavezan je tečaj priprave za brak. Prijave se zaprimaju u  župnom uredu mjesec dana prije vjenčanja. Dokumenti: krsni listovi zaručnika, potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku (Matični ured), potvrda o završenom tečaju za brak.
 SV. RED