Župni odbor za pastoral mladih
Radi pastoralnih potreba, župnik osniva Odbor za pastoral mladih kao savjetodavno tijelo župnika, čiji  su članovi mladi iz sva tri naselja naše župe: Cvjetno naselje, Briješće i Livana. Odbor ima svoje članstvo: predsjednika, tajnika i koordinatore. Odbor je osnovan s ciljem upoznavanja stanja i potreba mladih s područja župe, a radi unapređenja pastorala mladih. Odbor ima svoje redovite sjednice, na kojima ispituje stanje vjere mladih, duhovne potrebe mladih, promišljanja mladih u svrhu poboljšanja sveobuhvatnog pastorala mladih, pronalaženje novih načina pastoralnog rada s mladima te određivanje zadataka koji imaju za cilj unapređivanje  pastorala mladih.
Odbor vrši evaluaciju rada i izvješćuje župnog pastoralnog vijeća kao i druge vjernike prema potrebi i na način koji unaprijed odredi.
Za potrebe financiranja pastorala mladih Odbor će planirati radionice, lobiranje financijskih sredstava, animiranje vjernika i donatora te svoje financijsko poslovanje voditi prema Financijskom sustavu nadbiskupije Đakovačko-osječke.
Vjerujemo u napredak pastorala mladih, podršku župnog pastoralnog vijeća  i župnog ekonomskog vijeća, svih vjernika naše župne zajednice kao i ljudi dobre volje koji žele pomoći u ostvarivanju svrhe i ciljeva Odbora.
Predsjednica: Renata Božinović
Članovi: Patrik Bardak, Ivana Bašić, Stjepan Ćurčić, Zrinka Ljubić, Marina Perak, Matej Perković, Martina Pranjić, Matea Sušić, Ante Tolj, Stjepan Tomić