Župno ekonomsko vijeće
Župno ekonomsko vijeće je savjetodavno tijelo župnika, sastavljeno od četiri do osam vjernika laika, predloženih od župnika, izabranih od župne zajednice i potvrđenih od dijecezanskoga biskupa. (Pravilnik ŽEV-a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, čl. 2.)
Nakon izbora za župno ekonomsko vijeće, 22. studenoga 2015.,  dobili smo nove članove: Draško Grebenar, Zdravko Jukić, Božo Miličević i Ivica Petanjak.
ŽEV ima svoje redovite sjednice, najmanje četiri puta godišnje ili prema potrebi. Na sjednicama se redovito vodi zapisnik, a prema potrebi, o zaključcima sa sjednica izvješćuju se i drugi vjernici.