ŽUPNE OBAVIJESTI

Lukno/članarina doprinos za župu

Prema novim smjernicama nadbiskupije doprinos župljana za našu župu sv. Leopolda iznosi 30.00 eura po bračnome paru.

Možete ga uplatiti u župnom uredu ili „internet bankarstvom“ na župni račun. Radi bolje evidencije molimo da uz ime navedite adresu i broj župne knjižice:

Račun župe u banci –  IBAN HR69 2360 0001 1027 5652 9

 

Devetnica svetome Josipu

 

Započeli smo veliku devetnicu na čast svetoga Josip

Zavjetna sveta misa je u 18.30 sati, te zagovorna molitva i preporuke svetome Josipu.

Dođite, pripremite se, molite, tražite i dati će vam se.

U svakoj potrebi idite k Josipu!

 

Kanonska vizitacija

U četvrtak 7. 3. 2024 je kanonska vizitacija

Dolazak nadbiskupa. Dobro došao!

 

Utorak

U 17.00 sati proba dječjeg zbora

 

Molitva pred presvetim utorkom

U tišini uz Gospodina Ostanite ovdje i bdijte

U utorak je euharistijsko klanjanje u tišini i prilika za svetu ispovijed od 19.00 do 19,45 sati.

Nakana klanjanja je zadovoljština za uvrede i mržnju protiv Boga, napose u euharistiji i psovki.

 

U 19.45 je proba zbora mladih.

Četvrtkom u 19.00 sati je proba velikog zbora.

 

Župna kateheza

Prestajemo sa župnom katehezom te ćemo umjesto nje imati petkom u 18.00 sati križni put.

 

Križni put mole zajedno župnik i prvopričesnici.

Katehezu neće imati kao dosada srijedom nego oba razreda petkom u 18.00 sati.

*Nadbiskupijski križni put za mlade održava se u subotu 16. ožujka. Na njemu sudjeluju svi naši krizmanici. Prilagodite si obaveze za ovu priliku i datum.

 

Osijek, 3. ožujka  2024.

Tomislav Benaković

župnik

 

ŽUPNE OBAVIJESTI

Lukno/članarina doprinos za župu

Prema novim smjernicama nadbiskupije doprinos župljana za našu župu sv. Leopolda iznosi 30.00 eura po bračnome paru.

Možete ga uplatiti u župnom uredu ili „internet bankarstvom“ na župni račun. Radi bolje evidencije molimo da uz ime navedite adresu i broj župne knjižice:

Račun župe u banci –  IBAN HR69 2360 0001 1027 5652 9

 

Devetnica svetome Josipu

 

Započeli smo veliku devetnicu na čast svetoga Josip

Zavjetna sveta misa je u 18.30 sati, te zagovorna molitva i preporuke svetome Josipu.

Dođite, pripremite se, molite, tražite i dati će vam se.

U svakoj potrebi idite k Josipu!

 

Uređenje rasvjete parkirališta

Uređenjem parkirališta pristupili smo i proširenju rasvjete na obje strane. Tako je sada osvjetljeno cijelo dvorište i ulaz.

 

Utorak

U 17.00 sati proba dječjeg zbora

 

Molitva pred presvetim utorkom

U tišini uz Gospodina Ostanite ovdje i bdijte

U utorak je euharistijsko klanjanje u tišini i prilika za svetu ispovijed od 19.00 do 19,45 sati.

Nakana klanjanja je zadovoljština za uvrede i mržnju protiv Boga, napose u euharistiji i psovki.

 

U 19.45 je proba zbora mladih.

Četvrtkom u 19.00 sati je proba velikog zbora.

 

Župna kateheza

Prestajemo sa župnom katehezom te ćemo umjesto nje imati petkom u 18.00 sati križni put.

 

Križni put mole zajedno župnik i prvopričesnici.

Katehezu neće imati kao dosada srijedom nego oba razreda petkom u 18.00 sati.

*Nadbiskupijski križni put za mlade održava se u subotu 16. ožujka. Na njemu sudjeluju svi naši krizmanici. Prilagodite si obaveze za ovu priliku i datum.

 

Osijek, 25. veljače  2024.

Tomislav Benaković

župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI

Lukno/članarina doprinos za župu

Prema novim smjernicama nadbiskupije doprinos župljana za našu župu sv. Leopolda iznosi 30.00 eura po bračnome paru.

Možete ga uplatiti u župnom uredu ili „internet bankarstvom“ na župni račun. Radi bolje evidencije molimo da uz ime navedite adresu i broj župne knjižice:

Račun župe u banci –  IBAN HR69 2360 0001 1027 5652 9

 

Devetnica svetome Josipu

Započeli smo veliku devetnicu na čast svetoga Josip

Zavjetna sveta misa je u 18.30 sati, te zagovorna molitva i preporuke svetome Josipu.

Dođite, pripremite se, molite, tražite i dati će vam se.

U svakoj potrebi idite k Josipu!

 

Uređenje parkirališta

Velika hvala župljanima na pomoći uređenja i proširenja parkirališta. Dragi Bog upisao im u knjigu života. Lijepi primjer da se ne gleda samo svoji interesi. Nego dobrobit župe i ljudi koji kod nas dolaze. Što učiniste najmanjem od moje braće meni učiniste.

 

Utorak

U 17.00 sati proba dječjeg zbora

 

Molitva pred presvetim utorkom

U tišini uz Gospodina Ostanite ovdje i bdijte

U utorak je euharistijsko klanjanje u tišini i prilika za svetu ispovijed od 19.00 do 19,45 sati.

Nakana klanjanja je zadovoljština za uvrede i mržnju protiv Boga, napose u euharistiji i psovki.

U 19.45 je proba zbora mladih.

 

Župna kateheza

Prestajemo sa župnom katehezom te ćemo umjesto nje imati petkom u 18.00 sati križni put.

 

Križni put mole zajedno župnik i prvopričesnici.

Katehezu neće imati kao dosada srijedom nego oba razreda petkom u 18.00 sati.

*Nadbiskupijski križni put za mlade održava se u subotu 16. ožujka. Na njemu sudjeluju svi naši krizmanici. Prilagodite si obaveze za ovu priliku i datum.

 

Osijek, 19. veljače  2024.

Tomislav Benaković

župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI

Lukno/članarina doprinos za župu

Prema novim smjernicama nadbiskupije doprinos župljana za našu župu sv. Leopolda iznosi 30.00 eura po bračnome paru.

Možete ga uplatiti u župnom uredu ili „internet bankarstvom“ na župni račun. Radi bolje evidencije molimo da uz ime navedite adresu i broj župne knjižice:

Račun župe u banci –  IBAN HR69 2360 0001 1027 5652 9

 

Devetnica svetome Josipu

Započeli smo veliku devetnicu na čast svetoga Josip

Zavjetna sveta misa je u 18.30 sati, te zagovorna molitva i preporuke svetome Josipu.

Prilika za svetu ispovijed je utorkom za vrijeme euharistijskog klanjanja od 19.00 do 19.45 sati.

Dođite, pripremite se, molite, tražite i dati će vam se.

U svakoj potrebi idite k Josipu!

 

Utorak

U 17.00 sati proba dječjeg zbora

 

Molitva pred presvetim utorkom

U tišini uz Gospodina Ostanite ovdje i bdijte

U utorak je euharistijsko klanjanje u tišini i prilika za svetu ispovijed od 19.00 do 19,45 sati.

Nakana klanjanja je zadovoljština za uvrede i mržnju protiv Boga, napose u euharistiji i psovki.

 

U 19.45 je proba zbora mladih.

 

Srijeda pepelnica, sveta misa u 18.30 sati sa obredom pepeljenja.

Na čistu srijedu je obvezan post i nemrs.

 

Župna kateheza

U četvrtak u 17.00 sati 8. razred osnovne škole

Prestajemo sa župnom katehezom te ćemo umjesto nje imati petkom u 18.00 sati križni put.

Križni put mole zajedno župnik i prvopričesnici.

Katehezu neće imati kao dosada srijedom nego oba razreda petkom u 18.00 sati.

 

Nadbiskupijski križni put za mlade održava se u subotu 16. ožujka. Na njemu sudjeluju svi naši krizmanici. Prilagodite si obaveze za ovu priliku i datum.

 

Osijek, 11. veljače  2024.

Tomislav Benaković

župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI

Lukno/članarina doprinos za župu

Prema novim smjernicama nadbiskupije doprinos župljana za našu župu sv. Leopolda iznosi 30.00 eura po bračnome paru.

Možete ga uplatiti u župnom uredu ili „internet bankarstvom“ na župni račun. Radi bolje evidencije molimo da uz ime navedite adresu i broj župne knjižice:

Račun župe u banci –  IBAN HR69 2360 0001 1027 5652 9

 

Devetnica svetome Josipu

 

Započeli smo veliku devetnicu na čast svetoga Josip

Zavjetna sveta misa je u 18.30 sati, te zagovorna molitva i preporuke svetome Josipu.

Prilika za svetu ispovijed je utorkom za vrijeme euharistijskog klanjanja od 19.00 do 19.45 sati.

Dođite, pripremite se, molite, tražite i dati će vam se.

U svakoj potrebi idite k Josipu!

 

Utorak

U 17.00 sati proba dječjeg zbora

Molitva pred presvetim utorkom

U tišini uz gospodina Ostanite ovdje i bdijte

U utorak je euharistijsko klanjanje u tišini i prilika za svetu ispovijed od 19.00 do 19,45 sati.

Nakana klanjanja je zadovoljština za uvrede i mržnju protiv Boga, napose u euharistiji i psovki.

U 19.45 je proba zbora mladih

 

Župna kateheza

U srijedu u 17.00 sati kateheza za 3 a razred

 

U četvrtak u 16.00 sati 4. razred osnovne škole

U četvrtak u 17.00 sati 5. razred osnovne škole

 

U petak u 16.00 sati 6. razred osnovne škole

U petak u 17.00 sati 7. razred osnovne škole

 

Osijek, 4. veljače  2024.

Tomislav Benaković

župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI

Lukno/članarina doprinos za župu

Prema novim smjernicama nadbiskupije doprinos župljana za našu župu sv. Leopolda iznosi 30.00 eura po bračnome paru.

Možete ga uplatiti u župnom uredu ili „internet bankarstvom“ na župni račun. Radi bolje evidencije molimo da uz ime navedite adresu i broj župne knjižice:

Račun župe u banci –  IBAN HR69 2360 0001 1027 5652 9

 

Devetnica svetome Josipu

Započeli smo veliku devetnicu na čast svetoga Josip

Zavjetna sveta misa je u 18.30 sati, te zagovorna molitva i preporuke svetome Josipu.

Prilika za svetu ispovijed je utorkom za vrijeme euharistijskog klanjanja od 19.00 do 19.45 sati.

Dođite, pripremite se, molite, tražite i dati će vam se.

U svakoj potrebi idite k Josipu!

 

Utorak

U 17.00 sati proba dječjeg zbora

Molitva pred presvetim utorkom

u tišini uz gospodina Ostanite ovdje i bdijte

U utorak je euharistijsko klanjanje u tišini i prilika za svetu ispovijed od 19.00 do 19,45 sati.

Nakana klanjanja je zadovoljština za uvrede i mržnju protiv Boga, napose u euharistiji i psovki.

u 19.45 je proba zbora mladih

 

Župna kateheza

U srijedu u 17.00 sati kateheza za 3 b razred

U srijedu u 20.00 sati kateheza je za srednjoškolce

U četvrtak u 17.00 sati 8. razred osnovne škole

 

Svijećnica,

Blagoslov svijeća pod svetom misom u 18.30 sati. Osigurali smo svijeće za blagoslov.

 

Sveti Blaž/Vlaho

Blagoslov grla pod svetom misom u 8.00 sati.

 

Osijek, 28. siječnja  2024.

Tomislav Benaković

župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI

Lukno/članarina doprinos za župu

Prema novim smjernicama nadbiskupije doprinos župljana za našu župu sv. Leopolda iznosi 30.00 eura po bračnome paru.

Možete ga uplatiti u župnom uredu ili „internet bankarstvom“ na župni račun. Radi bolje evidencije molimo da uz ime navedite adresu i broj župne knjižice:

Račun župe u banci –  IBAN HR69 2360 0001 1027 5652 9

 

Devetnica svetome Josipu

 

Započeli smo veliku devetnicu na čast svetoga Josip

Zavjetna sveta misa je u 18.30 sati, te zagovorna molitva i preporuke svetome Josipu.

  1. 1. smo podijelili 201 svetu pričest

Prilika za svetu ispovijed je utorkom za vrijeme euharistijskog klanjanja od 19.00 do 19.45 sati.

Dođite, pripremite se, molite, tražite i dati će vam se.

U svakoj potrebi idite k Josipu!

 

Utorak

U 17.00 sati proba dječjeg zbora

Molitva pred presvetim utorkom

U tišini uz gospodina Ostanite ovdje i bdijte

U utorak je euharistijsko klanjanje u tišini i prilika za svetu ispovijed od 19.00 do 19,45 sati.

Nakana klanjanja je zadovoljština za uvrede i mržnju protiv Boga, napose u euharistiji i psovki.

u 19.45 je proba zbora mladih

 

Župna kateheza

U srijedu 8. 11. u 17.00 sati kateheza za 3 a razred

U srijedu 8. 11 u 20.00 sati kateheza je za srednjoškolce

 

U četvrtak 9.11. u 16.00 sati 4. razred osnovne škole

U četvrtak 9.11. u 17.00 sati 5. razred osnovne škole

 

U petak 10.11. u 16.00 sati 6. razred osnovne škole

U petak 10.11. u 17.00 sati 7. razred osnovne škole

 

Osijek, 21. siječnja  2024.

Tomislav Benaković

župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI

ŽUPNI URED RADI:

UKOLIKO ŽUPNIK NIJE SPRIJEĆEN

 

LUKNO/ČLANARINA DOPRINOS ZA ŽUPU

Prema novim smjernicama nadbiskupije doprinos župljana za našu župu sv. Leopolda iznosi 30.00 eura po bračnome paru. Do sada je to učinilo 552  obitelji od 1212 evidentiranih u župnoj kartoteci.

Možete ga uplatiti u župnom uredu ili „internet bankarstvom“ na župni račun. Radi bolje evidencije molimo da uz ime navedite adresu i broj župne knjižice:

Račun župe u banci –  IBAN HR69 2360 0001 1027 5652 9

 

VELIKA DEVETNICA SVETOME JOSIPU

Velika devetnica svetome Josipu počinje u srijedu 17. 1.

Pripremimo se za svetkovinu svetoga Josipa, zaštitnika lijepe naše domovine Hrvatske i su zaštitnika naše župe.

Stavimo se pod zagovor i posredovanje sv Josipa za sve ono što je pred nama.


SVETKOVINA SVETA TRI  KRALJA

U subotu slavimo Sveta Tri Kralja

Blagoslov vode će biti na obje mise u 8.00 sati i u 10.00 sati.

 

ŽUPNA KATEHEZA

Župna kateheza nastavlja se nakon Nove godine.

Slavlje prve pričesti biti će u subotu 20. 4. 2024. u 17.00h

 

HODOČAŠĆE GOSPI BRZE POMOĆI U SLAVONSKI BROD

U ponedjeljak 8. 1. slavi se Gospa od Brze pomoći.

Hodočastimo kao župa i slavimo misu u 19.00 sati u svetištu.

Polazak ponedjeljak 8. 1. u 17.00 sati ispred crkve

Cijena autobusa 10.00 eura

Povratak poslije mise

 

STATISTIKA 2023

Vjenčanih 8 parova

Krštenih 44

Umrlih 22

 

Osijek, 31. prosinca  2023.

Tomislav Benaković

župnik