Župno pastoralno vijeće
Novim izborima za članove Župno pastoralnog vijeća, održanim 06. studenoga 2016.,dobili smo i novo članstvo, iako je i velika većina članova iz prijašenjeg saziva dobila mjesto u novom sazivu.
Župno pastoralno vijeće  savjetodavno je  tijelo župnika koje u skladu s krsnim poslanjem svih vjernika i sviješću suodgovornosti planira, promiče i usklađuje pastoralnu djelatnost u župi na području naviještanja Božje riječi (kerigma), bogoslužja (leiturgia) i dobrotvornosti (diakonia). (Iz Pravilnika ŽPV-a u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, članak 1.)
Naše ŽPV broji 16 članova i župnik.
Izabrani članovi su zauzeli mjesto u trima odborima: odbor za naviještanje Božje riječi, odbor za liturgijski i molitveni život i odbor za karitativnu djelatnost. Osim njih, u odborima se nalaze i drugi vjernici, pozvani po posebnom pozivu župnika.