ŽUPNE OBAVIJESTI 20. – 27. LISTOPADA 2019.

 1. Raspored svetih misa i rad župnog ureda

Svete mise kroz tjedan slavimo u 18.30 sati a subotom u jutro u 8.00 sati.

Radno vrijeme župnog ureda je od 10.30 do 12.00 sati te poslije večernje svete mise (19.00 do 19.15)

Ponedjeljkom i subotom župni ured nije otvoren.

Zbog većeg upita župljana župni ured će biti otvoren i nedjeljom poslije svetih misa.

 

 1. Biblijski sat

Nastavljamo sa našim biblijskim satom utorkom poslije mise.

Listopadska pobožnost u kapelici u Briješću je u 17.oo sati

 1. Župna kateheza

Ovaj tjedan župnu katehezu imati će samo prvopričesnici i krizmanici drugoga razreda srednje škole.

Susret za prvopričesnike je srijedom u 17.00 sati.

Susret za krizmanike srijedom u 20.00 sati.

Krizmenici 1. razreda srednje škole četvrtkom u 20.00h

 1. Zahvala za obveze i darovano

U prošlom tjednu 37 obitelji je podmirilo svoju obvezu lukna prema župi. Lukno je 100.oo kuna godišnje po obitelji. To su učinile dosada 339 obitelji od 1219 koje su uvedene u župnu evidenciju. Hvala im na brizi za župu i župnika.

 1. Mise ponedjeljkom

Svete mise ponedjeljkom slavit ćemo u 8.00 ujutro.

 

 

Osijek, 20. listopada 2019.

          Tomislav Benaković

                                                                                   župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI 13. -20. LISTOPADA 2019.

 1. Raspored svetih misa i rad župnog ureda

Svete mise kroz tjedan slavimo u 18.30 sati a subotom u jutro u 8.00 sati.

Radno vrijeme župnog ureda je od 10.30 do 12.00 sati te poslije večernje svete mise (19.00 do 19.15)

Ponedjeljkom i subotom župni ured nije otvoren.

Zbog većeg upita župljana župni ured će biti otvoren i nedjeljom poslije svetih misa.

 

 1. Katekumenat

Vrijeme priprave za primanje sakramenata inicijacije; krštenje, sveta pričest i potvrda. Ukoliko netko želi primiti ove sakramente omogućena je na razini grada priprema. Katekumenat počinje 15. listopada 2019. u 19.00 sati u vjeronaučnoj dvorani župe sv. Mihaela u Tvrđi. Nije se potrebno ranije prijavljivati nego je dovoljno doći na prvi susret gdje će biti i upis. Na katekumenat se  prijavljuju samo punoljetne osobe.

 1. Biblijski sat

Nastavljamo sa našim biblijskim satom utorkom poslije mise.

Listopadska pobožnost u kapelici u Briješću je u 17.oo sati

 1. Župna kateheza

Ovaj tjedan župnu katehezu imati će samo prvopričesnici i krizmanici drugoga razreda srednje škole.

Susret za prvopričesnike je srijedom u 17.00 sati.

Susret za krizmanike srijedom u 20.00 sati.

 1. Zahvala za obveze i darovano

U prošlom tjednu 13 obitelji je podmirilo svoju obvezu lukna prema župi. Lukno je 100.oo kuna godišnje po obitelji. To su učinile dosada 302 obitelji od 1219 koje su uvedene u župnu evidenciju. Hvala im na brizi za župu i župnika.

 1. Mise ponedjeljkom

Svete mise ponedjeljkom slavit ćemo u 8.00 ujutro.

 1. Misijska nedjelja

Iduću nedjelju 20. listopada 2019 slavimo misijsku nedjelju.

ŽUPNE OBAVIJESTI 6. – 13. LISTOPADA 2019.

 1. Raspored svetih misa i rad župnog ureda

Svete mise kroz tjedan slavimo u 18.30 sati a subotom u jutro u 8.00 sati.

Radno vrijeme župnog ureda je od 10.30 do 12.00 sati te poslije večernje svete mise (19.00 do 19.15)

Ponedjeljkom i subotom župni ured nije otvoren.

Zbog većeg upita župljana župni ured će biti otvoren i nedjeljom poslije svetih misa.

 

 1. Katekumenat

Vrijeme priprave za primanje sakramenata inicijacije; krštenje, sveta pričest i potvrda. Ukoliko netko želi primiti ove sakramente omogućena je na razini grada priprema. Katekumenat počinje 15. listopada 2019. u 19.00 sati u vjeronaučnoj dvorani župe sv. Mihaela u Tvrđi. Nije se potrebno ranije prijavljivati nego je dovoljno doći na prvi susret gdje će biti i upis. Na katekumenat se  prijavljuju samo punoljetne osobe.

 1. Biblijski sat

Nastavljamo sa našim biblijskim satom utorak u 19.30 sati

Listopadska pobožnost u kapelici u Briješću je u 17.oo sati

 1. Župna kateheza

Ovaj tjedan župnu katehezu imati će samo prvopričesnici i krizmanici drugoga razreda srednje škole.

Susret za prvopričesnike je srijedom u 17.00 sati.

Susret za krizmanike srijedom u 20.00 sati.

Susret  sa krizmanicima 1. razreda srednje škole i upis u među kandidate je u četvrtak u 20.00 sati

 1. Zahvala za obveze i darovano

U prošlom tjednu 19 obitelji je podmirilo svoju obvezu lukna prema župi. Lukno je 100.oo kuna godišnje po obitelji. To su učinile dosada 289 obitelji od 1219 koje su uvedene u župnu evidenciju. Hvala im na brizi za župu i župnika.

 1. Krađa u župnom dvorištu

U noči 2. na 3 listopada sa parkirališta u crkvenom dvorištu je ukraden rezervar gaoriva sa kamijona kipera i dva velika akumulatora, što reći? Nego ograditi dvorište.

 

ŽUPNE OBAVIJESTI 29. RUJNA – 6. LISTOPADA 2019.

 1. Raspored svetih misa i rad župnog ureda

Svete mise kroz tjedan slavimo u 18.30 sati a subotom u jutro u 8.00 sati.

Radno vrijeme župnog ureda je od 10.30 do 12.00 sati te poslije večernje svete mise (19.00 do 19.15)

Ponedjeljkom i subotom župni ured nije otvoren.

Zbog većeg upita župljana župni ured će biti otvoren i nedjeljom poslije svetih misa.

 

 1. Katekumenat

Vrijeme priprave za primanje sakramenata inicijacije; krštenje, sveta pričest i potvrda. Ukoliko netko želi primiti ove sakramente omogućena je na razini grada priprema. Katekumenat počinje 15. listopada 2019. u 19.00 sati u vjeronaučnoj dvorani župe sv. Mihaela u Tvrđi. Nije se potrebno ranije prijavljivati nego je dovoljno doći na prvi susret gdje će biti i upis. Na katekumenat se  prijavljuju samo punoljetne osobe.

 

 1. Župna kateheza

Ovaj tjedan župnu katehezu imati će samo prvopričesnici i krizmanici drugoga razreda srednje škole.

Susret za prvopričesnike je srijedom u 17.00 sati.

Susret za krizmanike srijedom u 20.00 sati.

 

 1. Zahvala za obveze i darovano

U prošlom tjednu 10 obitelji je podmirilo svoju obvezu lukna prema župi. Lukno je 100.oo kuna godišnje po obitelji. To su učinile dosada 268 obitelji od 1219 koje su uvedene u župnu evidenciju. Hvala im na brizi za župu i župnika.

Upis misa za 11. mjesec biti će u utorak od 10.30 sati u župnom uredu.

 

Osijek, 29. rujna 2019.

Tomislav Benaković

župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI 22. – 29. RUJNA 2019.

 1. Raspored svetih misa i rad župnog ureda

Svete mise kroz tjedan slavimo u 18.30 sati a subotom u jutro u 8.00 sati.

Radno vrijeme župnog ureda je od 10.30 do 12.00 sati te poslije večernje svete mise (19.00 do 19.15)

Ponedjeljkom i subotom župni ured nije otvoren.

Zbog većeg upita župljana župni ured će biti otvoren i nedjeljom poslije svetih misa.

 

 1. Katekumenat

Vrijeme priprave za primanje sakramenata inicijacije; krštenje, sveta pričest i potvrda. Ukoliko netko želi primiti ove sakramente omogućena je na razini grada priprema. Katekumenat počinje 15. listopada 2019. u 19.00 sati u vjeronaučnoj dvorani župe sv. Mihaela u Tvrđi. Nije se potrebno ranije prijavljivati nego je dovoljno doći na prvi susret gdje će biti i upis. Na katekumenat se  prijavljuju samo punoljetne osobe.

 1. Župna kateheza

Ovaj tjedan župnu katehezu imati će samo prvopričesnici i krizmanici drugoga razreda srednje škole.

Susret za prvopričesnike je srijedom u 17.00 sati.

Susret za krizmanike srijedom u 20.00 sati.

 1. Uređenje kapelice u Briješću

Prije par mjeseci klupe smo zamijenili sa stolicama, sada smo nabavila za crkveno ruho komodu.

Komoda je napravljena od orahovine da traje. Velikih je dimenzija da se ne moraju  previše puta preslagivati oltarnici. Hvala svima koji su dosada držali po svojim kućama crkveno ruho. Ako netko želi financijski pomoć biti ćemo zahvalni.

 

 1. Uređenje župne crkve i okoliša

Oko župne crve posadili smo novo cvijeće, maćuhice.

Hvala svima koji su sudjelovali u uređenju.

 

 1. Zahvala za obveze i darovano

U prošlom tjednu 9 obitelji je podmirilo svoju obvezu lukna prema župi. Lukno je 100.oo kuna godišnje po obitelji. To su učinile dosada 258 obitelji od 1219 koje su uvedene u župnu evidenciju. Hvala im na brizi za župu i župnika.

Jedna osoba je dala 1000.00 kuna a jedna 500.00, hvala im.

Osijek, 22. rujna 2019.

          Tomislav Benaković

                                                                                   župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI 15. – 22. RUJNA 2019.

 1. Raspored svetih misa

Svete mise kroz tjedan slavimo u 18.30 sati a subotom u jutro u 8.00 sati.

 

Radno vrijeme župnog ureda je od 10.30 do 12.00 sati te poslije večernje svete mise (19.00 do 19.15)

Ponedjeljkom i subotom župni ured nije otvoren.

Zbog većeg upita župljana župni ured će biti otvoren i nedjeljom poslije svetih misa.

 

 1. Misa zaziva Duha Svetog

U nedjelju 22. rujna u 10.00 sati slavit ćemo misu zaziva Duha svetoga povodom početka Školske godine. Pozivamo prvačiće na svetu misu i blagoslov školskih torbi.

 1. Upis kandidata za Prvu svetu pričest

U srijedu u 19.00 sati biti će sastanak roditelja i upis djece trećega razreda osnovne škole među kandidate za Prvu svetu pričest.

 1. Upis kandidata za sakrament svete Potvrde

U srijedu u 20.00 sati biti će sastanak učenika drugog razreda Srednje škole. Odaziv i ponašanje prošle školske godine bio je dosta poražavajući. Ukoliko ne bude 30 kandidata za sakrament svete Potvrde odlukom Nadbiskupskog ordinarijata u Đakovu sveta Potvrda će se odgoditi za godinu dana.

 

 1. Radovi na crkvi

Zbog dotrajalosti i neodržavanja instalacija na župnoj crkvi popucali su vodovodni ventili. Popucano smo zamijenili novim. Hvala majstoru koji je ostao anoniman.

 

 1. Uređenje župne crkve i okoliša

Prošlu subotu 14. rujna uredili smo župnu crkvu i njezin okoliš. Hvala svima koji su nesebično došli i pripomogli u uređenje našeg svetišta. Dragi Bog upisao u knjigu života, za vječni spomen i diku.

 

Osijek, 15. rujna 2019.

          Tomislav Benaković

                                                                                   župnik

ŽUPNE OBAVIJESTI 1. – 8. RUJNA 2019.

1. Raspored svetih misa
Svete mise kroz tjedan slaviti ćemo u 18.30 sati a subotom u jutro u 8.00 sati.
Radno vrijeme župnog ureda je od 10.30 do 12.00 sati te poslije večernje svete mise (19.00 do 19.15)
Ponedjeljkom i subotom župni ured nije otvoren.
Zbog većeg upita župljana župni ured će biti otvoren i nedjeljom poslije svetih misa.
2. Zahvala za obveze i darovano
U mjesecu kolovozu 27 obitelji je podmirilo svoju obvezu lukna prema župi. Lukno je samo 100.oo kuna godišnje po obitelji. To su učinile dosada 223 obitelji od 1220 koje su uvedene u župnu evidenciju.
Hvala im na brizi za župu i župnika.
3. Mala Gospa

Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. Zove se tako, budući da se slavi “mala Marija”, spomendan Marijina rođenja, za razliku od “Velike Gospe”, blagdana Marijina uznesenja na nebo, 15. kolovoza.
Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu i njezin datum razvio se blagdan u čast Male Gospe
Za crkveni kalendar je karakteristično da za kalendarske spomendane svetaca uzima njihov “rođendan za nebo.
U tri slučaja se, naprotiv, kao blagdan slavi i početak zemaljskog života: Isusovo rođenje, rođenje Ivana Krstitelja i Marijino rođenje – Mala Gospa 8. rujna. Poslovica kaže: Ivan je bio zvijezda, Marija jutarnja zora,

Kristovo rođenje sunčev izlazak.